Witaj na stronie OZE :: Gmina Szczebrzeszyn   Kliknij w ikonę, aby odsłuchać tekst. Witaj na stronie OZE :: Gmina Szczebrzeszyn Powered By GSpeech
loga EFRR PL

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tego serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.

Zrozumiałem

Projekt „EKO Szczebrzeszyn energia w promieniach słońca - etap III”

Zakres projektu

Projekt zakładał instalację 240 sztuk instalacji fotowoltaicznych (o mocy: 2,4 kW, 3,2 kW, 4,0 kW) na dachach i elewacjach budynków mieszkańców gminy Szczebrzeszyn.

W ramach projektu zaprojektowano również i wykonano portal internetowy, który będzie pełnił funkcje edukacyjne i promocyjne oraz oferował usługi on-line (TIK-ICT).

Grupa docelowa

Grupa docelową projektu jest ok. 900 mieszkańców gminy Szczebrzeszyn z miejscowości: Bodaczów, Brody Duże, Kawęczyn, Kawęczynek, Kąty Drugie, Kąty Pierwsze, Lipowiec Kolonia, Niedzieliska, Niedzieliska - Kolonia, Szczebrzeszyn, Wielącza, Wielącza Kolonia, Wielącza Poduchowna.

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania OZE na terenie gminy Szczebrzeszyn.

Wskaźniki projektu

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE - 0,88 MW; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,88 MW; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - 620,23 t/rok;
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 763,83 MWhe/rok; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 763,83 MWhe/rok; Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 240 szt.
Projekt realizuje cel priorytetowy 4 i cel główny RPO WL. Jest zgodny z: Strategią Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn 2015-2020: cel 4; Strategia Rozwoju Woj. Lubelskiego 2014-2020 cel 2.5, 3.6 oraz 4.5.

Na podstawie PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY LUBELSKIEJ w gminie nie stwierdzono przekroczenie choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości
powietrza. Jednakże działania przewidziane w projekcie przyczyniają się do realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę stanu jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłu PM10 oraz działania promocyjne i edukacyjne zakładane w projekcie.

 

Instalacje - galeria realizacji

Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Plac Tadeusza Kościuszki 1
Szczebrzeszyn 22-460

Deklaracja dostępności

Skontaktuj się:
tel.: +48 84 682 10 95
e-mail: um@szczebrzeszyn.pl

Kliknij w ikonę, aby odsłuchać tekst. Powered By GSpeech