Witaj na stronie OZE :: Gmina Szczebrzeszyn   Kliknij w ikonę, aby odsłuchać tekst. Witaj na stronie OZE :: Gmina Szczebrzeszyn Powered By GSpeech
loga EFRR PL

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tego serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.

Zrozumiałem

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii to takie, których wykorzystywanie nie wiąże się z ich długotrwałym niedoborem, ponieważ odnawiają się w stosunkowo szybkim tempie.

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy m.in.: promieniowanie słoneczne, wiatr, opady, pływy i fale morskie oraz geotermię.

Odnawialne źródła energii są zróżnicowane pod względem pochodzenia i lokalnych zasobów, wymagają również zainstalowania odpowiednich systemów do przetwarzania energii z tych źródeł na energię użytkową.

Promieniowanie słoneczne

Promieniowanie słoneczne jest najobfitszym źródłem energii odnawialnej i jednocześnie najbardziej rozproszonym. Do niedawna korzystanie z energii promieniowania słonecznego było mało opłacalne, ponieważ koszt założenia takiej instalacji był bardzo wysoki. Obecnie dzięki upowszechnieniu się paneli fotowoltaicznych wykorzystanie energii promieniowania słonecznego jest coraz popularniejsze.

Promieniowanie słoneczne może być również wykorzystywane przez kolektory słoneczne, służące do ogrzewania wody użytkowej. W instalacjach można stosować połączenie paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Wiatr

Energia wiatru jest energią kinetyczną zaliczaną do odnawialnych źródeł energii. Przy pomocy turbin wiatrowych przekształcana jest w energię elektryczną i wykorzystywana do zasilania budynków. Do użytku indywidualnego poleca się małe, przydomowe elektrownie wiatrowe. Mają one moc od 0,5 do 20 kW i mogą być stosowane na niewielkich powierzchniach i w miejscach gdzie panują mniej korzystne warunki wiatrowe.

Energia geotermalna

Energię cieplną ziemi można wykorzystywać do produkcji energii użytkowej, czyli elektrycznej i cieplnej.

Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, jako że 80% powierzchni kraju pokryte jest przez trzy prowincje geotermalne. Temperatura wody na tych obszarach waha się od 30 do 130 st. C, a lokalnie nawet do 200 st. C. Głębokość występowania wód geotermalnych w skałach osadowych wynosi od 1 do 10 km.

W warunkach domowych, czyli do ogrzewania pojedynczego budynku można wykorzystać pompy ciepła. Pompy ciepła wymuszają przepływ energii cieplnej ze źródeł o niższej temperaturze do źródeł o temperaturze wyższej, czyli odwrotnie niż ma to miejsce podczas naturalnego przepływu. Pompy ciepła mogą być stosowane do klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń.

Biomasa i biogaz

Biomasa to ulegające biodegradacji produkty, odpady, pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym akwakultury i rybołówstwa. Do biomasy zaliczane są także biogazy i ulegająca degradacji frakcja odpadów przemysłowych i komunalnych.

Spalanie biomasy jest dużo korzystniejsze niż spalanie paliw kopalnych, ponieważ zawartość szkodliwych pierwiastków jest w biomasie dużo niższa niż w przeciętnym węglu. Biomasę spala się w specjalnie do tego przeznaczonych kotłach i uzyskuje dzięki temu energię cieplną.

Do spalania biogazu służą instalacje mikrobiogazowni. Biogaz użyty do produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzi z rozkładu biomasy.

Energia wody

Wykorzystywanie energii z wody nazywane jest hydroenergetyką. Przy pomocy turbin wodnych energię wód przekształca się w energię mechaniczną, a następnie na energię elektryczną, przy użyciu hydrogeneratorów.

Wyróżniamy trzy typy elektrowni wodnych:

  • elektrownie przepływowe;
  • elektrownie regulacyjne;
  • elektrownie szczytowo - pompowe.

W Polsce stawia się na rozwój małych elektrowni wodnych, które mogą korzystać z potencjału niewielkich rzek, zbiorników retencyjnych, systemów nawadniających, wodociągowych, kanalizacyjnych i kanałów przerzutowych. Małe elektrownie wodne mają moc nie większą niż 5MW. Do zalet takiego rozwiązania zaliczyć można regulację stosunków wodnych, poprawę jakości wody, wykorzystanie do celów przeciwpożarowych, rolniczych, melioracji, rekreacji i sportów, a także do pozyskania wody pitnej.

energia wiatru

Opracowano na podstawie: http://www.prosument-oze.eu/odnawialne-zrodla-energii.html

Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Plac Tadeusza Kościuszki 1
Szczebrzeszyn 22-460

Deklaracja dostępności

Skontaktuj się:
tel.: +48 84 682 10 95
e-mail: um@szczebrzeszyn.pl

Kliknij w ikonę, aby odsłuchać tekst. Powered By GSpeech